De cultuur van de oude Grieken is de eerste beschaving van betekenis in West-Europa en wordt over het algemeen beschouwd als de basis van de Westeuropese beschaving. Vanuit de Oosterse wereld is de (sport)massage via de Grieken naar West Europa gekomen. Met name in de klassieke periode werd er veel zorg besteed aan lichaam en geest. Er werd al onderscheid gemaakt tussen therapeutische en hygienische massage. Pas in de 19e eeuw werd in met name Zweden en andere Scandinavische landen de grondslag gelegd voor (sport)massage.

De Klassieke periode

De Klassieke periode beslaat de periode van ongeveer 500 tot 350 voor Christus. Deze periode werd ook de Gouden Eeuw van de Griekse Oudheid genoemd. Het evenwicht, de harmonie tussen spanning en ontspanning en het algemene schoonheidsideaal, zijn belangrijke begrippen in de Klassieke Oudheid. In de opvoeding van de jonge Grieken werd veel zorg besteed aan het in evenwicht brengen van lichaam en geest. Men streefde naar perfectie van zowel de uiterlijke als de innerlijke schoonheid. In de Griekse maatschappij stond de mens, als individu, evenals het leven op aarde centraal. Binnen de massage vind je deze begrippen weer terug. Massage brengt je lichaam en geest weer in evenwicht en zorgt voor ontspanning.

Kunst

In de kunst zijn alle bovengenoemde elementen terug te vinden. De vormgeving van de kunststukken werd bepaald door het streven naar harmonie en schoonheid. De af te beelden objecten werden zo realistisch mogelijke weergegeven. Inhoudelijk werden de kunstwerken bepaald door historische gebeurtenissen, mythologische verhalen en de dagelijkse bezigheden van de mens, zoals bijvoorbeeld de sportbeoefening.

Het beeld van de discuswerper, wat wij in ons logo gebruiken, dateert uit 450 voor Christus en stamt uit de tijd van de Griekse Klassieke periode. Het oorspronkelijk bronzen beeld is alleen als Romeinse kopie van marmer bewaard gebleven. De samenstelling van het beeld bestaat uit twee elkaar kruisende bogen, waardoor spanning en beweging ontstaat. Het beeld geeft een perfecte anatomische weergave in de houding (een licht draaiing van de heup doordat een knie licht gebogen is). Het mag duidelijk zijn dat de discuswerper symbool staat voor deze periode, waarin naast inspanning en perfectie ook veel aandacht wordt besteed aan schoonheid en rust. Deze wordt verkregen door een goede verzorging ( sport- en ontspanningsmassage) van lichaam en geest .